Trädfällning

Träd kan vara välgörande för en tomt och du bör därför aldrig fälla träd om det inte finns goda skäl till dessa. Goda skäl kan exempelvis vara att du vill skapa öppna ytor mot syd eller väst för att få in mer sol på tomten eller att du har ett så kallat problemträd som växer för nära en byggnad.

Har du en egen tomt kan det ibland bli nödvändigt att fälla ett eller flera träd för att skapa utrymme eller för att få in sol och ljus till tomten. Huvudregeln är dock att du aldrig ska fälla träd om det inte verkligen behövs. Träden på en tomt bidrar till att skydda mot kalla vindar, ger skugga samtidigt som trädens blad bidrar till en syrerikare luft. Dessutom ger träden tomten en snyggare karaktär.

Kan jag själv utföra trädfällning

Du kan själv fälla träd men bara på din egen tomt. Du får aldrig fälla träd på andras tomter, allmän mark eller i skogen. Trädfällning i dessa områden kan endast utföras av ägaren själv eller av fackmän som har alla de intyg som krävs men också körkort för motorsåg. När du behöver hjälp med din trädfällning kan du vända dig till TE Bygg & Plåt som har medarbetare som har alla de intyg och certifieringar som behövs för att fälla träd. Det innebär att trädfällningar kan utföras på ett korrekt och säkert sätt med minimal risk för skador på egendom eller personer.

Hur går trädfällning till?

Att såga ned träd behöver inte vara så komplicerat om det är mindre träd. Du behöver en såg och en yxa eller så kan du använda en motorsåg. Man väljer ut fallriktningen för trädet och sågar sedan upp en tårtbit nere vid roten, i den riktning som trädet ska falla. Därefter sågar du från baksidan av trädet tills det börjar vika sig och slutligen knuffar du omkull trädet och tar snabbt några steg snett bakåt, ifall trädet skulle slå upp bakändan. Självklart är det viktigt att inga obehöriga finns i närheten som kan skadas av det fallande trädet, som kan väga upp till flera ton. Du behöver också se till att trädets fallriktning inte går mot en byggnad, större stenar eller andra träd så att den skadar egendom eller gör att trädet ändrar fallriktning.

Trädfällning av höga träd

När du behöver fälla höga träd krävs det kunskap och erfarenhet. Fällning av ett högt träd som kan riskera att skada egendom, elledningar, telefonledningar eller som riskerar att falla över en väg ska alltid fällas av fackmän. Att fälla höga träd kräver planering så att trädet kan fällas utan risk för skador på egendom eller personer. Är trädet väldigt högt kan det krävas att trädet sågas ned i sektioner vilket betyder att det komma att krävas en skylift.

Grova träd

Om trädet har en mycket grov stam och består av hårt trä är det viktigt att du vet vad du gör så att det inte inträffar skador. Om träslaget är hårt kan motorsågen slå sig så att den far iväg och kan skada en själv. Dessutom kan det krävas professionell skogshuggarutrustning då vissa träd ska fällas. Även i detta fall bör du alltid anlita professionella trädröjare som har den kunskap som krävs för att kunna hantera grova träd. Du är välkommen att kontakta TE Bygg & Plåt genom att fylla i formuläret på hemsidan då du vill få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din trädfällning eller få en offert.