Våra tjänster

Behöver du hjälp med snickeriarbeten, trädfällning eller takomläggning kan du vända dig till en professionell byggfirma i Dalarna. Vi har skickliga hantverkare som vet hur arbetet ska utföras med perfekt resultat. Vi kan åta oss både små som större uppdrag åt både privatpersoner och företag.

Planerar du att genomföra något snickeriprojekt eller är taket slitet och behöver läggas om kan du vända dig till ett byggföretag i Dalarna som har yrkesutbildade hantverkare. Att anlita skickliga hantverkare för ditt byggprojekt gör att du kan vara säker på att få ett korrekt utfört arbete som både ser bra ut och fyller sin funktion men också har en lång livslängd. Dessutom får du alltid garantier på det utförda arbetet så att du kan känna dig säker även efter att projektet är klart. TE Bygg är ett företag i Dalarna som kan erbjuda dig ett flertal tjänster inom bland annat bygg, trädgård och tak. Vi har utfört arbeten åt både företag och privatpersoner sedan år 2004 och har fått mängder med goda omdömen från våra kunder. Du är välkommen att kontakta oss på TE bygg för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt.

 

Anlita professionella hantverkare i Dalarna

När du ska utföra en renovering, lägga om taket eller behöver fälla ett träd kan du förvisso utföra arbetet själv i de flesta fall där det inte krävs en behörig hantverkare. Dock är det ofta ett tungt arbete som kräver viss kunskap, noggrannhet och att man är medveten om säkerheten, både för en själv och för andra i närheten. Dessutom tar alla byggprojekt tid, ofta lång tid om man är ovan. Det är tid som kanske kan vara mer värdefullt att lägga på något annat som exempelvis sin familj eller något annat roligt då man är ledig och istället låta en yrkesutbildad hantverkare utföra arbetet.

 

Ofta kan det kännas tryggt att anlita en professionell hantverkare som är utbildad inom området och som har en lång erfarenhet inom branschen och som vet hur arbetet ska utföras. Då kan du vara trygg med att projektet genomförs säkert och tryggt så att du kan erhålla bästa resultat och en lång livslängd på din nybyggnation eller renovering. TE bygg kan erbjuda dig ett flertal olika tjänster som exempelvis snickeriarbeten, renoveringsarbeten, takläggning, plåtarbeten, trädfällning och solceller. Vi tillhandahåller med kompletta helhetslösningar och kan åta oss hela totalentreprenaden men kan också gå in som underleverantörer i större projekt.

 

Trädgårdsfällning

Har du behov av att fälla ett större träd på din tomt bör du alltid anlita en professionell arborist som vet hur en trädfällning ska utföras på ett säkert sätt. När man fäller större träd krävs det planering så att inte trädet faller och skadar omkringliggande byggnader, vägar, elledningar eller personer som befinner sig i området. Att fälla ett större träd är en riskabel process även för den som fäller trädet och därför är det viktigt att man har utbildning och erfarenhet för att fälla träd säkert. Ska större träd fällas i ett bostadsområde kan det krävas att trädet fälls i sektioner. Det innebär att en av våra arborister klättrar upp i trädet och kapar upp det i sektioner som sedan hissas ned till marken.

 

TE Bygg kan erbjuda dig professionell trädfällning i Dalarna men även hjälp med andra trädgårdstjänster som beskärning av träd och buskar, plantering och dikesröjning.

 

Plåt och takarbeten

Vi kan erbjuda dig plåtarbeten som exempelvis montering av fasadplåt, takplåt eller andra plåtdetaljer för din fastighet. Vi tillverkar all plåt själva på vår plåtverkstad i Vansbro och kan sedan hjälpa dig med monteringen. Du kan också beställa plåtdetaljer så hjälper vi dig med tillverkningen. Vi utför även takläggning med alla typer av takbeklädnader som plåt, tegeltak, betongtak eller papptak. Våra takläggare har en lång erfarenhet inom branschen vilket gör att vi kan erbjuda er en säkert och korrekt utförd takläggning med det bästa resultatet och en lång livslängd.

 

Solceller

Planerar du att installera en solcellsanläggning för att börja producera egen elektricitet för din fastighet kan vi på TE bygg erbjuda dig en helhetslösning. Att installera solceller är en investering som innebär att du kan få en bra avkastning över tid i form av sänkta energikostnader. Det krävs dock att man väljer en solcellsanläggning som står i proportion till fastighetens energiförbrukning för att man ska få ut maximal avkastning på sin investering. TE Bygg kan erbjuda dig solceller och installation av solceller till ett fast pris. Våra skickliga solcellsmontörer har en lång erfarenhet inom branschen vilket innebär att de vet hur en solcellsanläggning ska installeras för att du ska få ut maximal effekt över en lång tid framöver.

 

Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera ditt tak och dina förutsättningar för att installera solceller. Om du ska lägga om taket kan det vara lämpligt att samtidigt installera solceller då vi har både personal och utrustning på plats.

 

Renoveringsarbeten

Vi kan åta oss alla typer av renoveringsarbeten, både stora som små, exempelvis då du behöver renovera en fasad, ett tak, en köksrenovering eller en totalrenovering av din bostad. Våra utbildade och erfarna snickare har en stor kunskap inom området och kan åta sig alla typer av renoveringar, såväl inomhus som utomhus. Vi kan hjälpa dig genom hela processen, från planering till utförande. Vi kan också åta oss hela entreprenaden vilket innebär att vi tar över ansvaret för ditt renoveringsprojekt och koordinerar med de hantverkare som krävs för renoveringen. Det gör att du kan vara säker på att projektet utförs enligt plan samtidigt som du bara behöver ha en kontaktperson.

 

Snickeriarbeten

Ska du bygga nytt, bygga till din befintliga fastighet eller bygga om kan du vända dig till oss på TE Bygg och bygg som har kvalificerade snickare med stort yrkeskunnande. Vi kan åta oss alla typer av snickeriarbeten i Dalarna som bland annat byggnation av småhus, garage, friggebod eller altaner. Vi kan också erbjuda dig finsnickeri då du behöver skräddarsy inredningen i exempelvis ett kök eller i trånga utrymmen. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra snickeritjänster och hur vi kan hjälpa dig med ditt snickeriuppdrag.

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök

Då du behöver hjälp med snickeriarbeten, trädfällning, takarbeten, har ett renoveringsprojekt eller då du vill installera en solcellsanläggning kan du kontakta oss TE Bygg. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök genom formuläret på vår hemsida. Då kan vi komma hem till dig för att inspektera ditt projekt, lyssna på dina önskemål och krav och lämna råd kring projektet, utan att du förbinder dig för något. Därefter kan vi erbjuda dig en offert med ett konkurrenskraftigt pris.